Top

TÜRKİYE’DE KURUMSALLIK VE KURUMSAL KİMLİK

Bir firma için kurumsallaşmak en önemli temel öğesi olmalıdır.

Peki nedir kurumsallaşma?

Çağımızda firmaların en temel amacı piyasadaki değerini en üst düzeylere çıkarmaktır. Piyasa değerini maksimize etmek için de firmanın büyümesi ve büyüme hacminin olması gerekmektedir. Basit bir örnek vermek gerekirse eğer borsada işlem yapan yatırımcıların büyüme hacmine sahip firmalara daha yüksek bedeller biçtiğini verebiliriz.

Kurumsallığı yakalayamamış firmaların sığındığı yegane söz olan “az olsun benim olsun” algısındaki bir firmanın global dünyada hayata tutunabilmesi pek mümkün değildir. Global rekabette fiyat & kalite değerleri dünya ekonomisine uygun iş ve yönetim modeline ile çalışmaktan, yani olması gereken büyüklüğe erişmek ile mümkündür. Türkiye ekonomisi açısından KOBİ’ler sayısı ve sağladığı istihdam açısından en önemli işleve sahip olmalarıyla birlikte ülke ekonomisinin ve KOBİ’lerin hayatta kalmasını sağlaması açısından büyük şirketlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Büyük işletmelerle birlikte koordinasyon içinde çalışan KOBİ’lerin arasında birbirinden beselenen (SİMBİYOTİK) ilişki vardır. Bu ilişkinin sürmesi de başarılı KOBİ’lerin çağı yakalamaları ve büyük ölçekli ekonomiye uygun bir model oluşturarak yeni istihdamlar, yeni firmalar ortaya çıkmasını sağlamaktan geçmektedir. Bu nedenle de her firma sahibinin bu düşünce ve kurallara sadık kalarak hareket etmek zorundadır.

Kurumsallaşma sözde kalmamalı ve hayata geçirilmelidir.

Şirketlerin kurumsallaşmasına engel olan nedenler nelerdir?

  • Firmanın temel yasalarının belirlenmemesi
  • Uzun vadeli stratejik ve önemli planlarının olmaması.
  • Yönetim kurulu kararlarının uygulanmaması
  • Firma ortaklarının akraba ve çocuklarının yönetimde yer alacak yetkinliğe ve eğitime sahip olmaması ve kast sisteminin oturtulmaması
  • Firma için alınacak kararların hızlı ve iyi bir şekilde etüt edilmeden alınması veya bu kararlardan vazgeçilmesi
  • Firma ile ilgili karar alım sürecinde ayrıntılara takılı kalıp ana detayları gözden kaçırma
  • Kayıt dışı çalışmaları
  • Firma içi denetim ve kontrol unsurlarının oluşturulmamış olması
  • Finansal bölümde çalışanların sadece vergi belirlenmesi amacıyla istihdam edilmesi
  • Finansman bölümünün önemini yeterince iyi kavrayamama

Ülkemizde kurumsallaşma ile ilgili yanlış algı şu; firma yönetiminde bulunan aile bireylerinin işlevsiz hale gelip yerlerine profesyonellerin söz alması, bu düşünce doğru değildir. Firmada söz sahibi olan bireylerin eğitimleri, yeterlilikleri gibi özellikleri ile firma yönetiminde söz sahibi olmaları uygun olacaktır. Bu kişilerin profesyonellikleri ve yeterlilikleri esas olmalıdır.

Kurumsallaşmada ana kurallardan biri sistematik bir şekilde ve adım adım kurumsallaşmanın sağlanması gerekmektedir. Ve kurumsallaşma algısı tek tipte bir şey değildir. Çok çeşitli kurumsallaşma şekilleri bulunmaktadır. Firmalar kurumsallaşmaya karar verdiklerinde doğru kurumsallaşma tipinden hangisinin daha başarılı olacağı konusunda profesyonel bir destek almaları önerilir. Çünkü yanlış kurumsallaşma tipi tercih edildiğinde firmanın işleyişi hantallaşabilir ve üretim süreci sekteye uğrayabilir.

Kurumsallaşmak kağıt üstünde başlamaz. Firmanın yönetiminden başlayarak tüm çalışanlarına kadar işlemesi gereken bir yaşam biçimi halinde olmalıdır. Asıl süreç bu noktada başlar ve gelişir.

Latest comments

Post a comment