Top

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINDA AMBALAJ TASARIMININ ETKİSİ

Dünyada, ambalajlama teknolojisi ürün politikasını tamamlayan bir unsurdur. Bu politika tüketiciyi kazanmak adına işletmeler için büyük önem arz etmektedir. Kimileri için ise ambalaj, kolaylık sağlayan yırtılıp atılan bir araç olarak görülür. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Gerçekte ambalaj dayanıklılığı, şekli, ebadı, ağırlığı, cinsi, rengi ve grafik tasarımcı tarafından yapılan çalışma ile tüketiciyi etkileyecek ve kullanışlı olacak bir biçimde seçilmelidir. Bu bağlamda, ambalaj için şu şekilde bir tanımlama yapmak doğru olur. Ambalaj; bir ürününü dış etkenlerden koruyan, içine konulan malları bir arada tutarak, dağıtım, pazarlama işlemlerini kolaylaştıran tüketiciye içindeki ürün hakkında bilgi veren plastik, kâğıt, karton ve cam gibi malzemelerden yapılan sargı ve kaplardır. 1980 ‘den sonra ülkemizde de ambalaj konusu gereken ilgiyi görmeye başlamış ve önemli ölçüde ivme göstermiştir. “Ambalaj, maliyeti ve fiyatı arttırır.” ve hatta “Ambalaj nasıl olsa çöpe atılacağından heba edilen paradır.” gibi yanlış düşüncelerden geç de olsa kurtulmaktayız. Artık ambalaja gösterilen itina o malı üreten firmanın genel kalite anlayışının, tekniğinin ve deneyimliliğinin de bir aynasıdır. Fonksiyon ve maliyet açılarından en elverişli bir ambalaj kati surette “ çöpe atılan bir para” değildir. Tersine, ambalajı yetersiz olduğu için korunamayan, saklanamayan, tüketiciye kullanım açısından zorluk çıkaran, sağlık kurallarına uygun olmayan bir malın asıl kendisi çöpe atılacak değerdedir. Ayrıca iyi bir ambalaj tasarımı, satış artırıcı etki de yaratır. Her yönüyle iyi tasarlanmış bir ambalaj, tüketicinin ürünü bilhassa bir rekabet ortamında ötekilerinden ayrıt edebilmesi, tüketiciye “ parasının karşılığını aldığı” nı göstermesi, tüketicide tekrar satın alma arzusu uyandırması bakımlarından medya reklamcılığına oranla daha fazla satış arttırıcı tesir yaratır ve uzun vadeli satış stratejilerine daha çok katkı sağlar.

Latest comments

Post a comment