Top

GÜNÜMÜZDE AMBALAJ TASARIMININ ÖNEMİ

1970’lere kadar tarım ve hayvancılık alanında geçimini sağlayan bir toplum iken 1970’ler sonrasında yapılan sanayi yatırımlarının sonucunda köylerden büyükşehirlere göçler başlamış ve hala günümüzde de bu göç dalgaları sürmektedir.

1980 sonrası neoliberal politikalar sonucunda Türkiye git gide artan bir tüketim toplumu olmaya başladı. Küreselleşen dünya ile birlikte Türkiye’de de insanlar tüketim canavarı haline geldi. Üretimden çok tüketim ağırlıklı bir piyasa söz konusu.

Peki bu süreç tasarıma nasıl yansıdı?

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte hızlı şekilde değişen trendler ve akımlar söz konusu.

Kısaca örnek verecek olursak birçok büyük üreticinin son yıllarda logolarında değişikliğe gitmesiyle bu gelişim ve değişimleri görebiliriz.

En son örneklerden biri Beko. Logolarında değişikliğe gittiler. Yıllarca kullanılan kurumsal imgelerini değiştirmek gibi radikal bir kararı almaya iten nedenlerin başında çağı yakalama, çağa ayak uydurma gibi kavramları getirebiliriz.

Daha minimal tasarımlar, görsel hafızayı yormayacak küçük dokunuşlar neden bu kadar popüler?

Bu konulara da sonraki makalelerimizde değineceğiz.

Latest comments

Post a comment