Top

BAŞARILI AMBALAJ TASARIMI NEDİR?

Firmanın ürettiği ürünün piyasaya sürülmesi ve son kullanıcıya (Müşteriye) ulaştırılması aşamasında bir ambalajı makul ve başarılı kılan şeyler nelerdir?

Bu yazımızda elimizden geldiğince bir ambalajın tasarımında olmazsa olmazlar ve başarılı bir ambalaj tasarımının neleri kapsaması gerektiği üzerinde duracağız.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1) Ambalajın içinde sunulacak ürünün niteliğinin değerlendirilmesi

2) Nakliye, taşıma gibi unsurlar

3) Ürünün muhafaza şekli

4) Ürünün raflarda yeralması

5) Ürünün kullanılmadan önce Müşteriye erişimi

6) Ürün kullanımı sonrası

Yukarıda belirttiğimiz Ambalaj Tasarımı‘nda olmazsa olmaz maddeleri tek tek ele alacağız.

1) AMBLAJIN İÇİNDE SUNULACAK ÜRÜNÜN NİTELİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SÜRECİ

Üretilen ürünün yapısı, kullanılan maddelerden kaynaklı dikkat etmemiz gereken koşullar, ürünün son kullanıcıya ulaşımına kadar geçecek süreç ile ilgili her bir detay ince bir hesap yapılarak hesaplanmalı ve buna göre ambalaj tasarım sürecine geçilmelidir.

Günümüz teknolojilerinin geldiği noktaları baz alırsak eğer Ambalaj Tasarımı konusunda atılması gereken en önemli adım iyi bir ar-ge aşamasından geçerek ürünün üretimine geçilmelidir. Örnek vermek gerekirse, biriçecek firması ürünlerinin ambalajlarını hazırlarken, son kullanıcının rahat kullanımı, ergonomik bir tasarım, nakliye sırasında yaşanacak olası tehlikelere karşı kullanılacak malzemenin mukavemeti, kasalama şekilleri, kullanılacak şişenin boyutları, kullanılacak malzemenin sağlığa ve doğaya bir zararının bulunmaması ve maliyet gibi konuları değerlendirdikten sonra ortaya çıkacak olan örnek ürün ambalaj modeli çıktıktan sonra Ambalaj Tasarımı sürecine başlanmalıdır.

Ürünün ambalaj tasarımı yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur ise esnek bir tasarım yapılmasıdır. Örnek ölçülere göre yapılacak tasarımın olası ölçü değişiklikleri olması halinde yeni verilen ölçülere göre kolay adapte edilir olması sağlanmalıdır. Birden fazla muadil boyutlu ürünlerin tasarımı yapıldığında da bu tasarımlar kolayca diğer boyutlara uygulanabilir tasarımlar olmalıdır.

Örnek vermek gerekirse;

İçecek firmasının ürettiği limonata şişesinin ambalaj tasarımını baz alalım.

Firma 1 LT’lik şişelerde bu ürünlerin şişelere dolumu yapılıp son kullanıcıya ulaştırılıyor. Firma aynı ürünün 0,5 LT, 1,5 LT ve 2,25 LT’lik çeşitlerini de piyasaya sürmek istediğinde özgün olarak hazıradığımız 1LT’lik limonata şişesi ambalaj tasarımı‘nı diğer boyutlara uygularken tasarımın diğer tüm tasarımla bir bütünlük içinde olduğunu ve son kullanıcının ürünü rafta gördüğünde ilgili markaya ait farklı boyutlarda ürün olduğunu algılaması ve görsel hafızalarında yaptığımız ambalaj tasarımı‘nın kalması sağlamalıdır.

Unutulmamalıdır ki bir ürünü son kullanıcı tarafından cazip hale getiren en önemli unsurlardan biri o ürününambalaj tasarımıdır.

Bir sonraki yazımızda kaldığımız maddelerden devam edeceğiz.

Vakit ayırdığınız için teşekkürler

Latest comments

Post a comment